Movers

İŞÇİ QÜVVƏSİ

Ev və ofislərin köçürülməsi, yüklərin daşınması zamanı ağır əşyaları yükləyib boşaltmaq daşınma prosesini bir xeyli çətinləşdirir.
 

Yükü düzgün götürmədikdə bu sizin sağlamlığınıza, düzgün yüklənmə olmadıqda isə əşyalarınızın ziyan görməsinə gətirib çıxarır.
 

Təhlükəsizliyi maksimum dərəcədə təmin edərək yüklərinizin düzgün qablaşdırılması və yüklənib boşaldılması üçün
işçi qüvvəsi şirkət tərəfindən təmin edilir.

Mövcud proses üzrə mütəmadi olaraq təlim keçirilmiş işçi heyətimizlə daşıyacağınız bütün əşyalarınız etibarlı əllərdə olacaqdır!

Bütün görülən işlər və daşınan yüklər şirkət tərəfindən sığortalanmışdır.