Пылесосить диван

KİMYƏVİ TƏMİZLİYİ

Service Plus Group təmizlik xidməti ilə yumşaq mebellərinizi yenisi ilə əvəz etməyə gərək qalmayacaq.
 

Xüsusi avadanlıqlar və yumşaq mebelə qulluq etmək üçün tətbiq edilən peşəkar
təmizləyici vasitələr ilə təmizlənən yumşaq mebelləriniz təzə kimi təmiz olacaq.

 

Sifariş zamanı mebeldəki ləkələr xüsusi ləkəçıxarıcı maddələrlə təmizlənir,
fırça vasitəsilə şampunlu su ilə fırçalanır.

 

Ləkələrdən tam azad olmuş mebeldəki su vaakum aparatı ilə çəkilir.