Обернуть диван

PAKETLƏMƏ XİDMƏTİ

Service Plus Group Sizə paketləmə xidmətlərini göstərir.

Paketləmə xidmətlərinə aiddir:

  • Strec 

  • Polietilen 

  • Polietilen strec 

  • Polietilen kardon 

  • Polietilen kardon strec 

  • Polietilen bükülmüş,penaplas ilə qablanmış taxta yeşikdə