Традиционная библиотека

ÇILÇIRAQ TƏMİZLİYİ

Çılçiraq  təmizliyi zamanı platformalar tərəfimizdən təmin edilir.
 

Təmizləmə prosesi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

  1. Çılçiraq elektrikdən söndürülür.

  2. Platonlar yuyucu maddələr isladılır.

  3. Su ləkələrindan təmizləmək və parlaqlıq vermək üçün təmamilə qurudulur.